Jazyk
Čeština English

Další informace

Představenstvo

akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., IČ 60108606, se sídlem Chlumec nad Cidlinou,

Kozelkova 131/IV, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996

- oznamuje svým akcionářům, že podle ustanovení §2 odst.1 zákona č. 134/2013 Sb. se k 1.lednu 2014 mění

listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno

 

 

Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená

s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s výše uvedeným.

Představenstvo Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2020